Samfunnskunnskap

Midtøsten

– Helt ned til de minste gruppene i Midtøsten finner du splittelse og polarisering. Hånd i hånd med dette følger allianser på kryss og tvers med ulike andre grupper, og allianser med de regionale stormaktene. Alt dette er gjennomsyret av mangelen på tillit, sier kurdiske Dlawer Ala’Aldeen.

Nesten halvparten av de samiske kvinnene rapporterer om emosjonell, fysisk eller seksuell vold i barndommen, forteller Astrid Eriksen. Hun har sett på sammenhengen mellom vold i barndommen og helseproblemer i voksen alder.

Går antall drap opp eller ned? Blir tenåringsjenter gravide? Sitter det mange utlendinger i fengsel? Nordmenn blir bare slått av svensker på kunnskap om slikt som dette, ifølge ny undersøkelse.