Samfunnskunnskap

Nesten halvparten av de samiske kvinnene rapporterer om emosjonell, fysisk eller seksuell vold i barndommen, forteller Astrid Eriksen. Hun har sett på sammenhengen mellom vold i barndommen og helseproblemer i voksen alder.

Går antall drap opp eller ned? Blir tenåringsjenter gravide? Sitter det mange innvandrere i fengsel? Nordmenn blir bare slått av svensker på kunnskap om slikt som dette, ifølge ny undersøkelse.

Mild vold mot barn og unge går ned, men den grove volden er stabil. Ifølge forskere er det fem tiltak som kan redusere den grove volden.

Hva skal vi egentlig bruke folkeavstemninger til i Norge? Det bør vi finne et bedre svar på etter over 200 avstemninger om kommunesammenslåinger, mener forskere.

Litt over 200 000 personer – det vil si innpå fire prosent av befolkningen – anslår SSB. Men understreker at de er usikre på antallet.