Samfunnsgeografi

I motsetning til norsketniske barn, som flytter bort fra nabolag med mange innvandrere, til tross for at de vokste opp der. 

De som befinner seg øverst i systemet med 3000 ulike kaster, har mye DNA til felles med folk fra Europa.