Samfunn

Og hvis de får oppfølging er det av ufaglærte. Dette er bekymringsfullt, mener forsker ved Lesesenteret.

varslersak ved naturhistorisk museum:

Varsling er et felt fullt av gråsoner og vanskelige grenseoppganger, beskriver varslerforsker Sissel Trygstad. Det er lurt å sette seg inn i varslingsrutinene.

Det er feil å hevde at elbiler har små, om noen, miljøfordeler sammenlignet med fossilbiler. For å beregne hvordan ulike biler påvirker miljøet, må man undersøke utslippene for hele bilens livsløp, skriver faktisk.no.