Samfunn

Han lærte oss å utnytte dårlig selvkontroll. Nå får juristen Cass Sunstein pris for forskningen sin.

Om lag 500 barn vert kvart år fødde uplanlagt utanfor institusjon i Noreg, og talet gjekk opp frå 2000 til 2009. Dersom reisetida til næraste fødeavdeling er meir enn ein time, er risikoen for slik fødsel femdobla.

Det oppstår identietskriser som ikke handler om etnisitet, nasjon eller religion, men som handler om at folk ikke kjenner igjen sine egne hjemsteder, ifølge Thomas Hylland Eriksen.