Samfunn

Boligprisoppgangen i Oslo i fjor var vel luftig og kan ikke forklares med inntektsvekst eller rentenedgang. Derfor vil boligprisene fortsette å falle i Oslo, men neppe særlig mer i resten av landet, ifølge en ny analyse. 

Forskeren forteller:

For å unngå sosial uro har etiopiske myndigheter involvert landløse og arbeidsløse ungdommer i etableringen av bærekraftige bedrifter. Resultatene så langt er lovende.

Ikke noe annet land har flere ansatte i helsevesenet per innbygger. 

Ved hjelp av mobilapper utviklet ved Universitetet i Oslo kan du utforske keisertidens Roma eller oppleve D-dagen på Omaha Beach.

Reformasjonen 500 år

Europa er ikke lenger protestantismen sitt hovedområde. Bare 13 prosent av verdens protestanter bor i dag i Europa.