Samfunn

De som forkledde skryt som klager eller pakket det inn i ydmykhet, ble dårligere likt enn de som bare skrøt uhemmet av seg selv.

Sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke er om lag 40 prosent lavere om du kjører en ny bil, sammenliknet med en bil som er ti år gammel. Men nye biler er oftere tyngre, og dermed farligere for andre trafikanter. 

Forskeren forteller:

De butikkene som klarer å skape en opplevelse ut over det å bare handle varer, er de som lykkes. Det er godt nytt for sentrumshandelen.