Samfunn

Strategisk og organisasjonsmessig endring kan være løsningen for bedrifter som sliter økonomisk. Men ledere må passe seg for å snu for mange steiner på en gang. Det kan rett og slett bli for mye.

Sjansen for å bremse demens er større om du løfter vekter enn om du driver med hjernetrim, ifølge australsk forskning. 

Vi snakker ofte om at verden er rammet av en fedmeepidemi. En svensk forsker kaller det heller for fedmeforakt.