Samfunn

Professor Katrine Vellesen Løken mener at de unges inaktivitet kanskje er den mest alvorlige trenden norsk arbeidsliv står overfor. 

Det er farligst for hjertet å drikke alkohol hver dag om du har lav inntekt og utdanning. Forskere tror helseproblemene handler om annet enn alkoholen.

Det er feil å hevde at elbiler har små, om noen, miljøfordeler sammenlignet med fossilbiler. For å beregne hvordan ulike biler påvirker miljøet, må man undersøke utslippene for hele bilens livsløp, skriver faktisk.no.