Samfunn

Amerikansk forsking viser at folk som bur i område med etnisk mangfald viser større uvilje til å bidra til kollektive gode. Men er det slik også i Noreg?

fra arkivet

Mange spør om hvordan vi kan få god skole. En skoleforsker på Hamar har svar.

Snakker du mye stygt om andre, havner ofte i trøbbel eller krangler om småting, vil barna dine lære at det er greit å samhandle med andre på denne måten, mener pedagog.