Samfunn

Erik Nord har jobbet ved Folkehelseinstituttet i over 30 år. Nå har han mistet tillit til ledelsen. – Når de setter inn egen synsing og sympatier i stedet for medarbeideres kunnskap og analyser om bruken av e-sigaretter, er det svært provoserende. 

Nye DNA-analyser tyder på at Skandinavia var et møtested for helt ulike folkegrupper.

En ting er om man er enig i det politikerne sier. Men er argumentasjonen deres logisk gyldig? Filosofene Pål Antonsen og Ole Hjortland står bak logikksjekk.no.