Forskere har spurt 42 000 mennesker i 38 land hva de synes om dagen i dag.  (Illustrasjonsfoto:  Iakov Filimonov / Shutterstock / NTB scanpix)
Forskere har spurt 42 000 mennesker i 38 land hva de synes om dagen i dag. (Illustrasjonsfoto: Iakov Filimonov / Shutterstock / NTB scanpix)

Europeere har færrest gode dager

Flest gode dager har folk i Afrika og Latin-Amerika.

Published

Hvordan ser en vanlig dag ut for mennesker rundt om i verden?

I et par år nå har forskere ved det amerikanske instituttet Pew Research spurt et stort antall personer det samme spørsmålet:

«Hvordan vil du beskrive dagen din i dag – har det vært en typisk dag, en spesielt god dag eller en spesielt dårlig dag?»

Flest i Nigeria og Colombia

Den store forskjellen mellom ulike land og ulike verdensdeler er i andelen som beskriver dagen i dag som en spesielt god dag.

Aller flest mennesker som synes dagen i dag er en spesielt god dag, bor i noen av de fattigste og voldeligste landene i verden.

Størst andel fant forskerne i Nigeria (73 prosent), Colombia (61 prosent), Brasil (56 prosent), Filippinene (53 prosent) og Sør-Afrika (49 prosent).

Færrest i Japan og Polen

Minst andel av befolkningen som synes dagen i dag er spesielt god, fant forskerne i Japan (7 prosent) og Polen (11 prosent).

Også spanjoler, ungarere, sørkoreanere og tyrkere har sjelden spesielt gode dager.

Norge er ikke med i denne studien. Men svenskene er med og der finner forskerne flest mennesker med spesielt gode dager i Europa (36 prosent). 

Et høflig innledningsspørsmål

Hvorfor spør forskere titusenvis av mennesker over hele verden om noe så dagligdags som hvordan de har det i dag?

Vel, for det første for å være høflige.

Spørsmålet er det aller første intervjuerne stiller i den store internasjonale studien Global Attitudes Survey. For det andre har forskerne funnet ut at dette er en fin måte å gjøre den som blir intervjuet kjent med hvordan en spørreundersøkelse foregår, og at vedkommende har ulike svaralternativer.  

Generelt vet forskere som gjør undersøkelser som dette, at det er smart å veksle mellom kompliserte spørsmål og spørsmål som er enkle for folk å svare på.

Norge på topp, men…

Forskerne hos Pew Research synes det er interessant at resultatene ikke sammenfaller med resultatene fra FNs store studie om i hvilke land innbyggerne lever best liv – en studie Norge ofte kommer best ut av. 

Tvertimot er sammenhengen omvendt.

I den siste utgaven av FNs Human Development Index lå Nigeria på 152. plass, Filippinene på 116. plass, Colombia på 95. plass, Polen på 36. plass og Japan på 17. plass. Norge lå på 1. plass.

Lite utviklede land, det vil si land med lavt brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger, lav forventet levealder og få innbyggere med høy utdannelse – har generelt flere innbyggere som setter pris på dagen i dag. Tall fra 2017 og 2015. (Kilder: Pew Research og UN Human Development Index 2015. Grafikk: Pew Research Center)
Lite utviklede land, det vil si land med lavt brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger, lav forventet levealder og få innbyggere med høy utdannelse – har generelt flere innbyggere som setter pris på dagen i dag. Tall fra 2017 og 2015. (Kilder: Pew Research og UN Human Development Index 2015. Grafikk: Pew Research Center)

 

Referanse:

Pew Research: «Particularly good days’ are common in Africa, Latin America and the U.S.». Artikkelen