Samferdsel

El-fly

Elektriske flydrosjer våkner fra glansbildedrømmen – så vidt.

Mange milliarder kroner blir hvert år brukt til offentlig subsidiering av den minst miljøvennlige måten å reise på. 

Hvert år får 5000 europeere forkortet livet fordi dieselbiler slipper ut mer enn det de ble godkjent for.