Røyking

Andelen nordmenn som røyker daglig har falt voldsomt de siste årene, og ligger nå på 11 prosent. Samtidig ligger andelen festrøykere stabilt på 8–9 prosent.

Fortsatt røyker 2500 i svangerskapet. Dette gir opptil tre ganger så stor risiko for å få barn som veier for lite.

Fra NTNU

Det er nemlig ikke bare de som har røyket mye, som kan få sykdommen.

Om alle nordmenn stumper røyken, kan 95 000 personer unngå røykerelatert kreft de neste 30 årene, ifølge en ny nordisk studie.

Men hvorfor røyker lavt utdannede gravide i Finland oftere enn norske kvinner med lite utdanning?