Rovdyr

Til tross for at det aldri før i moderne tid er registrert så mange ulv i Norge som i vinter, går den skandinaviske bestanden ned.

Aldri i nyere tid er det skutt så mange ulver lovlig i Norge som under lisensjakta sist vinter. Hvorfor er det likevel så mye ulv?