Rovdyr

De presser seg sammen på stadig mindre flekker på øya.

Selv om det er forbudt å jakte på bjørnefamilier, blir det født færre bjørnunger når det er mye jakt.

At den skandinaviske ulven er innavlet, har det ikke vært noen tvil om. Nå har forskere gjort en grundig kartlegging av hva det gjør med ulven.

– Det er fortsatt et uavklart spørsmål hvor ulven vår kommer fra, sier Kjetill Jakobsen. Han har nettopp  studert ulvens arvemateriale. Snart settes det i gang et nytt, stort forskningsprosjekt for å komme til bunns i det kontroversielle spørsmålet.