Romforskning

Forskere har forsøkt å finne ut hvordan vi mennesker vil reagere hvis en av romsondene våre plutselig finner det de har lett etter.

Se NASAs 360-graders video fra labben som tester neste Mars-robot.

Han var en av verdens mest kjente forskere og er i forskerkretser mest kjent for å blande relativitetsteori og kvantemekanikk. Men noen nobelpris vant han aldri.

Professor Stephen Hawking, en av verdens fremste fysikere, har forlatt vår jord og reist ut i sitt eget kosmos.

Forskerne vet ikke hvorfor syklonene ser ut som de gjør.