Romforskning

Noen bruker alt for mye ferskvann, ifølge ny kartlegging.

Forskningssatellitt viser at flere av breene i Patagonia har krympet de siste seks årene.

Romteleskopet Gaia skanner Melkeveien for å lære hvordan stjerner og galakser dannes og utvikles.

Et klimaforskningsprogram som har kostet NASA omkring 80 millioner kroner i året, er blitt avskaffet etter forslag fra president Donald Trump.

Det begynner å bli så mye romsøppel at vi snart må sende opp spesielle søppelryddingsferder. Forskere sliter med å beregne hvor og når romsøppelet vil falle ned på jorda.