Ressursøkonomi

Regjeringen vil bevilge 11 millioner kroner til forskningstokt etter krill i Antarktis. Innovasjon Norge får 40 millioner kroner for å støtte maritime pilotprosjekter og profilere Norge utenlands som havnasjon.

Da NHH-professor Victor D. Norman var statsråd, deregulerte han innenriks luftfart, noe som bidro til bedre tilbud og lavere priser. Nå er hans 40 år på NHH over.

De nye selskapene i delingsøkonomien fremmer innovasjon, er bra for miljøet og vil gi mer økonomisk likhet, ifølge professor Tor W. Andreassen ved NHH. LO er kritiske.

Over tre millioner avdankede verpehøns blir gasset og kastet hvert år, eller de ender som bindemiddel i betong. Men kanskje kan de brukes på flere områder, som for eksempel som proteinshake?