Religionshistorie

Luthers viktigste læresetning var at troen på Gud er den eneste veien til frelse. Bare i ett land mener i dag flertallet av de troende at Luther hadde rett.

Protestantiske kirker har framstilt Jesu mor som en stille og lydig kvinne. Bildet som ble tegnet av henne i oldtidens Konstantinopel, var stikk motsatt.

Noen typer salt er tilsatt jod, som er viktig for helsa vår. Men hvis saltet har stått i skapet lenge, er det kanskje ikke noe jod igjen.

Fra NTNU
Bakgrunn:

En rekke blodige religionskriger ble utkjempet etter kirkesplittelsen som Martin Luther først ikke ville ha. Hvorfor gikk det så galt?

Flere yogaposisjoner som stammer fra den indiske middelalderen brukes fortsatt i dag. Men ikke alle er like opptatt av det religiøse grunnlaget som ligger bak øvelsene.