Religion

Luthers viktigste læresetning var at troen på Gud er den eneste veien til frelse. Bare i ett land mener i dag flertallet av de troende at Luther hadde rett.

Ungdom i Oslo støtter sterkere opp om politiske og sosiale rettigheter enn religionsfrihet, viser en ny rapport. 

I jakten på kristenvelgerne er det forskjell på aktive kristne og de som liker retorikken om kristne verdier.

Jo mindre amerikanere kan om genteknologi, desto mindre positive er de.

Ateister skiller seg lite fra religiøse når det gjelder fordommer om ekstrem umoral. Også de tror det er mest sannsynlig at en seriemorder ikke tror på noen gud.