Radioaktivitet

I dag har nye eneboliger i Norge bare halvparten så mye radon som i 2008. Hovedårsaken er strenge byggekrav.

Fra Nofima

Etterspørselen etter tare øker både i Norge og i resten av verden, men hva er det som gjør tare lett å selge og god å spise? Det prøver forskerne å finne ut av.

Radioaktivitet fører raskt tankene til atomkraftverk og ulykker – men radioaktive stoffer en naturlig del av hverdagen. For eksempel er melk og bananer radioaktive.