Mørkhudete menn blir ifølge forskning i større grad feiloppfattet som store og skumle enn lyshudete. bildet er fra en Black Lives Matter-demonstrasjon i Oslo i fjor.

Mørkhudede menn ses på som skumlere

Folk har en tendens til å oppfatte svarte menn som større og mer truende enn hvite menn av samme størrelse. Det er i alle fall tilfellet i USA.

14.3 2017 08:54

I kjølvannet av at politiet i USA har skutt flere ubevæpnede, svarte menn er det forsket på hvordan folk oppfatter menn med ulik hudfarge. Mye tyder på at folk, uavhengig av egen hudfarge, er påvirket av fordommer.

John Paul Wilson og hans kolleger ved Montclair State University i delstaten New Jersey gjennomførte en serie eksperimenter, der de ba 950 personer fra hele USA vurdere høyde, vekt, styrke og generell muskelmasse på en rekke menn. De fikk se ansiktsfotografier av både svarte og hvite menn.

De avbildede mennene hadde alle lik kroppsbygning og var like høye. Til tross for dette oppfattet de spurte de mørkhudede mennene som betydelig større, mer muskuløse og mer truende enn de hvite. Også de som selv hadde mørk hud blant de spurte oppfattet de svarte mennene som større, men ikke som mer truende.

Forskerne fant også at det ikke bare handlet om hvit versus svart, det var også variasjoner knyttet til hvor mørkhudede mennene var.

– Vi fant at menn med mørkere hudfarge og mer stereotypiske svarte ansiktstrekk hadde størst risiko for å lokke fram oppfatninger om feil kroppsproporsjoner. Dette til tross for at de ikke var større enn de mer lyshudede mennene med mindre stereotypiske trekk, sier John Paul Wilson i en pressemelding.

Forskningen er presentert i tidsskriftet Journal of Personality and Social Psychology.