Psykiske lidelser

Forskere mener å kunne påvise at hormonbehandling kan forebygge lette depresjoner blant kvinner i overgangsalderen. Norsk gynekolog synes studien er interessant. – Det støtter det vi opplever i klinikken. 

Sammenlignet med voksne menn med ADHD hadde kvinnene høyere risiko for angst og depresjon, viser ny studie.

En amerikansk doktorgradsstudent mener å ha funnet forklaringen på hvorfor nordmenn er så lite vinterdeprimerte: Vi vet hvordan vi skal hygge oss.

Musikkterapi reduserer symptomer på angst og depresjon hos personer med demens, viser en gjennomgang av flere studier.

Mange fedmeopererte ender opp hos legen med bivirkninger. Forskere anbefaler likevel operasjonen ved sykelig overvekt.