Et typisk symptom på tvangslidelsen OCD er overdreven håndvask. (Photo: r.classen, Shutterstock, NTB scanpix)
Et typisk symptom på tvangslidelsen OCD er overdreven håndvask. (Photo: r.classen, Shutterstock, NTB scanpix)

Kan en app hjelpe mot tvangshandlinger?

Ja, sier forskere ved University of Cambridge i England. Forskningen deres viser at en app kan hjelpe de med OCD til å beherske symptomene bedre.

Publisert

Tvangslidelse kjennetegnes av stadig gjentagende tvangstanker og tvangshandlinger. For noen kan sykdommen gjøre at det blir vanskelig å gjennomføre dagligdagse gjøremål.

Typiske symptomer kan være overdreven håndvask og irrasjonell frykt for støv og bakterier.

Nå har forskerne Baland Jalal og Barbara Sahakian ved Cambridge University i Storbritannia funnet ut at bare en uke med hjernetrening med en app kan gi betydelige forbedringer.

En av de vanligste OCD-typene påvirker 46 prosent av alle OCD pasienter. Et symptom kan være overdreven håndvask, renslighet og en frykt for alt som er skittent. Dette kan være alvorlig for den psykiske helsen, forhold og evnen til å holde på jobber.

Tvangshandlingen gjør det også vanskelig å tilpasse seg nye situasjoner eller nye regler. Å bryte ut av slike vaner krever at OCD-pasienten kan erstatte handlingen med andre aktiviteter.

Med det forskerne kaller kognitiv fleksibilitet klarer man å endre fokuset sitt.

Forsket på en mer effektiv behandling

OCD blir behandlet med kognitiv atferdsterapi, som går ut på utsette seg for situasjonene som skaper tvangstanker uten å respondere på dem som vanlig. Behandlingen gjøres ofte ved å for eksempel få OCD-pasienter til å ta på skitne overflater, for eksempel et toalett, men uten å la dem vaske hendene sine etterpå.

Disse to behandlingene er ikke særlig effektive og for så mange som 40 prosent av pasientene så virker det ikke i det hele tatt. Dette kan skyldes at de med OCD har lidd i mange år før de fikk en diagnose og en behandling. En annen utfordring er at noen pasienter ikke klarer å være med på slik terapi fordi de synes det blir for stressende.

Dette var grunnen til at Cambridge-forskerne ville utvikle en ny behandling. Via en app til smarttelefon kan pasienter se på videoer av seg selv som vasker hendene eller berøre tilsynelatende skitne overflater.

93 friske mennesker deltok i studien. De hadde en sterk frykt for skitt, men ikke diagnosen OCD. Forskerne ville bruke frivillige, friske mennesker i stedet for OCD-pasienter for å unngå at studien potensielt kunne gjøre skade.

Hjalp å se på videoer av seg selv

De som var med på studien ble delt inn i tre grupper: Første gruppe så på videoer av seg selv vaske hender på smarttelefonen sin. Den andre gruppa så på en lignende video, men av at de tok på det som så ut som skitne overflater. Den tredje gruppa, som var en kontrollgruppe, så på seg selv gjøre nøytrale håndbevegelser på smarttelefonene.

Etter å ha sett den korte videoen på 30 sekunder, fire ganger hver dag i en uke hadde deltagerne fra de to første gruppene redusert OCD-symptomene sine og viste større fleksibilitet sammenlignet med den nøytrale kontrollgruppen.

Deltagerne fortalte at appen på smarttelefonen gjorde det lettere å delta i daglige aktiviteter. En deltager sa at «hvis jeg berører noe skittent på bussen, og ikke får vasket hendene mine de neste to timene, ville appen ha vært en tilstrekkelig erstatning», forteller Jalal.

– Denne teknologien vil gi folk hjelp når som helst uansett om de er på jobb eller hjemme. De vil slippe å vente på en legeavtale. Behandlingen kan også bli tilpasset den enkelte, sier Sahakian.

– Resultatene av studien er veldig oppmuntrende og spennende, men den krever mer forskning. Vi må se på hvordan bruken av videoene på smarttelefonen fungerer for de som har diagnosen OCD.

Fin bevisstgjøring

Stian Solem er førsteamanuensis på psykologisk institutt, NTNU. Han tror teknologiske løsninger kan være et godt supplement til vanlig behandling.

– Vanligvis går pasienter til en terapeut cirka én gang i uka. Tiden imellom timene er ment til å øve på atferden. Vi vet at det er vanskelig for pasientene å ikke fortsette med gamle vaner, derfor kan en teknologisk bevisstgjøring gjøre dem mer bevist, sier han til forskning.no.

Det er gjort flere studier på hvordan teknologi kan brukes i forskjellige psykologiske behandlinger.

– Utfordringen er at de fleste apper ikke er avanserte nok. De blir litt monotone i lengden. Et problem kan for eksempel være at en app ikke klarer å plukke opp et tilbakeskritt hos pasienten på samme måte som en terapeut ville ha gjort. Appen vil bare fortsette som den ellers ville ha gjort.

– I første rekke tror jeg at det er personer med milde symptomer og et høyt ønske om selvhjelp som kan nytte seg av en helautomatisk behandling.

Referanse:

Baland Jalal m.fl: Novel Smartphone Interventions Improve Cognitive Flexibility and Obsessive-Compulsive Disorder Symptoms in Individuals with Contamination Fears, Nature Scientific Reports, oktober 2018