Psykiske lidelser

Eldre som har god balanse, muskelstyrke og mobilitet er mindre rammet av depresjon, viser ny studie.

– Da vi kom frem til resultatet, tenkte vi: «Å nei», sier forsker.

Ja, mener en forsker som er bekymret for konsekvensene av Facebook-vanene våre.

Ny studie viser at personer med alvorlige psykiske lidelser og alvorlige rusproblemer sjeldnere ble tvangsinnlagt da de fikk lokal oppfølging av tverrfaglige team.

Ny studie bygger opp under velkjente funn om trening og psykisk helse.