Psykiske lidelser

Sosial angst, rødmeangst, presentasjonsskrekk, panikkangst, flyskrekk, fobier, helseangst, søvnvansker og depresjon. Magnus Nordmo er psykolog ved Universitetet i Oslo og så et stort behov for god og gratis hjelp. Derfor lagde han det selv.

Kvinner som tar abort sliter oftere psykisk. Men det er ingen grunn til å tro at det skyldes det avbrutte svangerskapet, ifølge en dansk undersøkelse.

Elektrosjokk motvirker depresjon, og det ser ikke ut til at pasientene blir skadet av behandlingen, viser ny forskning.

Er du stresset fordi du har mange personlige mål du vil nå, samtidig? Det kan gi angst og depresjon. Bli bevisst på om planene faktisk kolliderer eller om du mangler motivasjon til å gjennomføre dem. Det siste kan gi mest stress. 

Forstyrret døgnrytme har sammenheng med økt risiko for å få depresjon og bipolar lidelse, viser stor studie fra Storbritannia.