Skribent

Yngve Vogt

Flercellete dyr, som deg og meg, er genetisk sett mye likere encellete organismer enn tidligere antatt.

For første gang i historien er det nå mulig å finne den genetiske forklaringen på formen til encellete alger. Resultatet kan gi et helt nytt innblikk i cellenes indre liv.

For halvannen milliard år siden slo to bakterier seg sammen og dannet energimotoren i cellene våre. Uten denne sjenerøse handlingen hadde ikke det moderne livet på Jorda vært til.

Tusenvis av eldgamle krypdyr, amfibier og fisk er lagret i sprit på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Uheldigvis fordamper spriten. Da råtner dyrene. Nå har museet funnet løsningen.

Det finnes bare 44 milligram av verdens sjeldneste grunnstoff – astat – på Jorda. Nå skal astat brukes til å behandle kreft med spredning.