Skribent

Unni Eikeseth

Vi har fått hjelp av ekspertar til å sjekke vitskapen i storfilmen The Martian.

Øyeblikket:

Ein stor del av støvet i huset ditt er deg. Slik blir støvet til.

Det finst førebels inga forsking som seier at nettbrett gjer leseopplæringa betre.

Norske og amerikanske forskarar har gjort ei banebrytande oppdaging av eit hjernenettverk som kjenneteiknar all tenking. Funnet kan medverke til å forklare psykiske lidingar, trur forskarane.

Sjølv ved ein klimaavtale i Paris kan det vere for seint for verdas korallrev, meiner forskarar.