Skribent

Trude Landstad

Hverdagene i asylmottak er preget av formålsløs venting, nettsurfing og TV-titting. Beboerne etterlyser meningsfulle oppgaver å fylle tiden med.   
Små, lokale skoler gjør at langt flere barn i utviklingsland kan få undervisning.
Mennesker med utviklingshemming har ofte ingenting de skal ha sagt om hvordan de vil bo.
Mindretallet blant innbyggerne i Nord-Norge bruker naturen aktivt.
Svake elever ramler av i matte allerede i barneskolen uten å bli sett. Det er for seint å sette inn tiltak når de sitter og regner på fingrene i tiende klasse.