Skribent

Trine Smestad

Likevel finnes det ingen gode forskningsbaserte undervisningsopplegg for disse barna. Masterstudenter setter nå matematikkvansker på agendaen.

Når skoletilsynet skal gjøre sine vurderinger om hvor godt de norske skolene fungerer, kan viktige detaljer om praksisen gå tapt, ifølge forsker.