Skribent

Tove Lie

Dekan ved Profesjonshøgskolen og visedekan for lærerutdanning har sagt opp stillingene sine i protest. Striden handler om hvor ledelsen av lærerutdanningen skal ligge.

Først i 2040 kan det være like mange kvinnelige som mannlige professorer i Norge dersom ikke tempoet i rekrutteringen økes. Forskningsrådet synes det går for sakte og har snart brukt 50 millioner kroner i Balanseprogrammet.

Studiedirektør ved NTNU Gjøvik, Gunn Rognstad, legger seg langflat og beklager at en eksamensoppgave i økonomi skrevet på ubehjelpelig nynorsk i det hele tatt ble delt ut. Språkdirektøren tilbyr NTNU kurs i nynorsk.

Kampen om et statlig krigsprofessorat om andre verdenskrig i Norge er over. Universitetet i Tromsø har fått hovedansvaret.

Av 19 søkere til stillingen som direktør i Forskningsrådet er bare ni offentlige. En av dem er divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.