Skribent

Torunn Slettemark Hovden

Prøver fra Nordbytunnelen i Oslo viste store mengder med miljøgifter. Disse stoffene har lett for å ende opp i naturen og kan gjøre store skader.

Trådalger legger seg som et teppe over den norske havbunnen. Det får konsekvenser for fisk og dyr som lever i de undersjøiske tareskogene.

På 70-tallet hadde Oslofjorden store problemer med forurensning. Nå faller dommen over dagens tilstand.

Blåskjel røper nivåa av miljøgifter der dei lever. Men kan blåskjel frå oppdrettsanlegg gjere same nytten?

Korleis kan konsentrasjonen av kvikksølv i torsk auka når det samstundes er mindre utslepp av miljøgifta? No trur forskarar at dei har løysinga på gåta.