Skribent

Tore Elgvin

Kan man forstå universet bedre om man justerer litt på Einsteins generelle relativitetsteori? Ny doktorgradsavhandling ser på mulige effekter av ulike gravitasjonsteorier.

De første stjernene ble ifølge nye strålingskart dannet i universets ungdomsår. 

Selv kortvarig bruk av doping kan ha langvarige, prestasjonsfremmende effekter.
Nært beslektede dyrepopulasjoner parer seg ofte i naturen, og man skulle tro det hindret utvikling av nye arter. Likevel oppstår nye arter. Nøkkelen til paradokset er at gener på kjønnskromosomene styrer partnervalg - hunnene foretrekker hanner som likner på far.
Tilsynelatende kjærkomne regnskyll kan på sikt bli dystert for afrikansk kvegdrift om beiteområdene ikke forvaltes godt nok. Og med klimaendinger i anmarsj er ikke dette et usannsynlig scenario, konkluderer UiO-forskere i ny analyse.