Skribent

Tekst og statistikk: Statistisk sentralbyrå

Bakgrunn:Hvordan er arealet utnyttet i Norge? Hvor mye energi bruker vi? Hvor mye forurenser og forsøpler vi? Her finner du tall og fakta om natur, energi og miljø.  
Bakgrunn:Hvor mange jobber i oljebransjen i Norge? Hvor mye olje og gass produseres? Hvor viktig er olje for norsk økonomi? Her finner du fakta og tall om oljesektoren.
Bakgrunn:Hvor stor har den økonomiske veksten i Norge vært? Hvordan ligger Norge an i forhold til andre europeiske land? Hvordan er forholdet mellom import og eksport? Her finner du tall og fakta om norsk økonomi.
Bakgrunn:Hvor mange gårdsbruk er lagt ned? Hvor mange er igjen og hvilke dyr har de? Hvor mange fiskere er det i Norge nå? Og hvilken fisk fanges det mest av? Her finner du fakta og tall om primærnæringene i Norge.
Bakgrunn:Hvor mange lovbrudd anmeldes, og hvor mange ender med straff? Synker eller øker kriminaliteten og hvilke type lovbrudd dominerer? Her får du fakta og tall om kriminaliteten i Norge.