Skribent

Stian Kristoffer Sande

Ferien i høyfjellet kan bli en smertefull opplevelse om du blir utsatt for snøblindhet. Særlig barn er ekstra utsatte. Men heldigvis finnes det gode råd.

Overgripere kan utsette hele klassen for et psykisk spill som elevene ikke forstår. Men ofte har disse lærerne oppnådd høy tillit blant kollegaer, foreldre og ledelsen, sier forsker.