Skribent

Steinar Brandslet

Fra NTNU

Bør vi bringe utdødde dyrearter tilbake igjen? Ny teknologi kan gi oss muligheten ingen så for seg for få tiår siden. Men svaret er ikke selvsagt.

Fra NTNU

– Alle vet at kommunene har begrenset med ressurser. De skal drive risiko- og sårbarhetsanalyser. Men fotfolket kom aldri helt med i satsingen på samfunnssikkerhet, ifølge forsker.

Fra NTNU

Metallet fra resirkulerte smøreosttuber blir mye renere dersom tuben smeltes uten plastkorken. 

Fra NTNU

Vandreduen var en gang blant de mest tallrike artene på kloden. Det siste eksemplaret døde i zoologisk hage for drøyt 100 år siden. Hvordan gikk det så galt?

Fra NTNU

Nedbemanning og ledighet øker risikoen sterkt for at du begynner med ulike legemidler. Bruk av midler mot psykiske lidelser blir spesielt utbredt.