Skribent

Solrun Dregelid

Innen ti år vil trolig alle få hele arvematerialet sitt undersøkt. Tanken er at det skal gjøre oss friskere, men det kan også gjøre oss sykere, mener forsker.

Høyt utdannede spanjoler oppgir ikke arbeidsledighet og økonomisk krise som de viktigste årsakene til at de flytter til Norge. Korrupsjon og mangel på fremtidstro er langt viktigere.

Kunnskap om hva som skjer i hjernen til friske personer som hører stemmer i hodet, kan hjelpe de schizofrene.
Nett-TV:Foreldrene bærer det største ansvaret for at 27 prosent av norske barn i dag har overvekt eller fedme.

Store selvstyrte regioner har mest innflytelse i Brussel. – Medlemsland i EU kan tjene på å delegere makt til regionene sine, mener forsker.