Skribent

Siw Ellen Jakobsen

Sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke er om lag 40 prosent lavere om du kjører en ny bil, sammenliknet med en bil som er ti år gammel. Men nye biler er oftere tyngre, og dermed farligere for andre trafikanter. 

Forskere mener å kunne påvise at hormonbehandling kan forebygge lette depresjoner blant kvinner i overgangsalderen. Norsk gynekolog synes studien er interessant. – Det støtter det vi opplever i klinikken. 

Eldre kvinner fikk merkbar sterkere muskelmasse av å trene styrke. Men det var ikke nok for å parere et fall på isen. 

Professor Katrine Vellesen Løken mener at de unges inaktivitet kanskje er den mest alvorlige trenden norsk arbeidsliv står overfor. 

Musikkterapi reduserer symptomer på angst og depresjon hos personer med demens, viser en gjennomgang av flere studier.