Skribent

Siw Ellen Jakobsen

– Det er fortsatt et uavklart spørsmål hvor ulven vår kommer fra, sier Kjetill Jakobsen. Han har nettopp  studert ulvens arvemateriale. Snart settes det i gang et nytt, stort forskningsprosjekt for å komme til bunns i det kontroversielle spørsmålet.

Det fins en god del barnehager i Norge som ikke er gode for de minste barna, viser en ny, stor studie som ble presentert denne uka. Forsker Lars Gulbrandsen er skeptisk til noen av konklusjonene. 

Forskere har funnet ut hvem som er mest til kritiske til å bruke sanksjoner mot klienter som ikke oppfyller krav.

Mange barn med Downs syndrom forstår mye, men klarer ikke å uttrykke seg. Det gjør at de får færre venner og forblir språksvake. 

Bildet av Norge på 1800-tallet har ofte vært at mange levde i fattigdom. Historikeren Kari Lindbekk har fått fram et litt mer nyansert bilde av våre forfedres liv.