Skribent

Sandra Rebekka Nielsen

Elever trenger mer trening i å håndtere uenighet og motstand, slik at de etter hvert også deltar i diskusjoner på nettet, mener forsker.

Når skoletilsynet skal gjøre sine vurderinger om hvor godt de norske skolene fungerer, kan viktige detaljer om praksisen gå tapt, ifølge forsker.

Konkrete innspill fra erfarne veiledere kan gjøre ferskingene mindre usikre, ifølge ny avhandling.

Jentene leser norsk og engelsk bedre, men guttene er i ferd med å ta dem igjen i engelsk.

Elevenes sosiale bakgrunn har stor betydning for deres prestasjoner på skolen. Lærere som er faglig trygge og har høy kompetanse kan motvirke effekten av elevenes bakgrunn.