Skribent

Runo Isaksen

Hele 9000 utvekslingsstudenter fant veien til Norge 2016. Det er ny rekord. Men hvorfor vil de studere her?

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norske og tsjekkiske forskere samarbeider for å få flere til å bo på bygda. Derfor arrangerte de kurs for entrepenørskap. – Det handler om å «tvinge» folk til å se nye muligheter, sier forsker. 

Satellitter sender oss GPS-signaler, som skip og fly navigerer etter. Men signalene møter mange forstyrrelser på veien til jorda. Nå samarbeider norske og japanske forskere om å bedre sikkerheten.

De gikk fra hybel til 300 mål tomt. I dag har de skapt sine egne arbeidsplasser og skal lære andre å leve i pakt med naturen.