Skribent

NTB

Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtaket fra Universitet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland (53).

Det vil bli langt mindre snø i nesten hele landet mot slutten av dette århundret, og framtidens påsketurist må høyere til fjells for å få snø under skiene.

Forsker tror ikke vi slipper unna flåtten i år heller. Mange av dem overlevde sprengkulden ved å gjemme seg under snøen, og krabber nå fram igjen.

Retorikkeksperter mener Listhaug-saken har hardnet ordskiftet i norsk politisk debatt og advarer mot en ytterligere tilspissing. 

Til tross for langt flere anmeldelser av seksuallovbrudd, vold og mishandling i fjor, var det likevel rekordfå politianmeldelser i 2017.