Skribent

Norunn K. Torheim

Det er nødvendig med digital styring av legane si forskriving for å få kontroll på bruken av antibiotika både i sjukehus og i allmennpraksis, meiner overlege Dag Berild.

Norske forskarar meiner dei er på sporet av eit nytt middel i kampen mot resistente bakteriar.  

Forskere tar formidlingen av risikoen alvorlig, men vil ikke skremme gravide unødig. De lager videoer og samarbeider tverrfaglig for å informere så godt som mulig om medisinbruk i svangerskapet. 

Til nå har fokuset vært å få høy ytelse, uten tanke på ressursbruken.
Forskere som lager nye stoffer de håper kan brukes som medisiner, må teste mange stoffer før de finner noe som kan brukes.