Skribent

Nina Kristiansen

Kreftgen-skandalen ved OUS

Minst 21 norske kvinner har fått operert bort bryster og/eller eggstokker etter misvisende gentester ved Oslo universitetssykehus (OUS). Nylig publiserte en OUS-forsker en studie der han fortsatt hevder genvarianten er koblet til kreft. – Grovt misledende, mener kollega ved Haukeland universitetssykehus.

Korsangere som forsker på korsang, bedriftseier som forsker på egen bedrift. Hvor nær kan forskere være sitt forskningsfelt uten at det blir et problem?

Ta en titt på de aller mest populære artiklene på forskning.no i året som gikk.