Skribent

Nina Eriksen

Psykiske helseplager blant ungdom kan i stor grad knyttes til skolen, viser en ny rapport. Jo mer skolepress de unge opplever, jo mer depressive symptomer har de.

Det er ikke bare uforklarte hull i CV-en som teller negativt når du søker jobb. Også arbeidstrening fra NAV skaper problemer for jobbsøkerne.

Sårbare eldre, psykisk sjuke og personar med rusproblem er grupper som får lite merksemd når kommunane skal avdekke og hjelpe vaksne som er særleg utsette for vald og overgrep.

Ungdom i Bydel Grorud trives på skolen, har gode forhold til foreldrene, er fornøyd med nærmiljøet og drikker mindre alkohol enn andre unge i Oslo.

Sykepleiere trives bedre på jobben enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå. – Kan skyldes at de opplever jobben som svært givende og meningsfull, tror forsker