Skribent

Mikkel Andreas Beck

En velstående vikingkvinne begravet i Randers i Danmark stammer fra Norge.

klimamøte

FNs store klimatoppmøte, COP22, pågår i Marokko. Forgjengeren, COP21 i Paris, fikk hele verdens oppmerksomhet, mens konferansen i Marrakech går under radaren. Men den er også viktig.

Ingrediensene var gjennomtenkte, ifølge Sofie Schiødt, som har studert en 3000 år gammel medisinsk papyrus.

Spør en forsker:

Kroppen slapper av og tankene faller til ro når ilden spraker. Men hvorfor?

En uvanlig likestilt stormanns- og kvinnegrav er funnet i Danmark. Forskere vet lite om hvor vanlig skikken med dødshus har vært i Skandinavia.