Skribent

Mathilde Torsøe

Det norske folket er derimot ikke så opptatt av religion sammenlignet med folk i resten av Europa. – Norge skiller seg klart fra verdioppfatningene vi finner i mange andre land, ifølge professor.

På 2000-tallet ble den voksne delen av befolkninga mindre materialistisk. Idealistiske verdier fikk en stadig større betydning.

Materialismen skyter fart. Nordmenn ønsker seg stadig mer, og definisjonen på hva som er viktig i livet får en annen betydning.

Forskere spår at alle norske hus om få år vil ha hvert sitt solcellepanel. Men hva må til for at folk flest skal satse på fornybar energi?

Ny forskning på rapper-hjerner viser at en hjernedel som styrer hverdagslige funksjoner delvis slår seg av, og at vi mister selvbevissthet ved kreative prosesser.