Skribent

Marthe Njåstad

Dei stolne vikingskattane vart gravne fram frå over 100 funnstader i Noreg. Klikk deg inn på kartet her.

Museumstjuveriet i Bergen

Rundt 400 gjenstandar er sakna etter innbrotet i Dei kulturhistoriske samlingar førre helg. Det finst ein marknad for denne type gjenstandar som er stolne, seier generalsekretær i Museumsforbundet, Liv Ramskjær.

rusmiljøet i bergen

Situasjonen for dem som ble igjen i rusmiljøet etter at parken stengte er forverret, viser ny rapport. 

Arbeidsinnvandrarar treng språkopplæring og betre informasjon frå kommunane, meiner forskar Grete Netteland.

Frank Aarebrot har formelt hatt si siste ordinære førelesing på Universitetet i Bergen. Var det opp til han, hadde han fått halda fram med å undervisa som før.