Skribent

Marthe Berg-Olsen

Er du sykehjemsbeboer og har diabetes, er det slettes ikke sikkert at de som pleier deg vet det. Konsekvensene av at diagnosen ikke er tilgjengelig i pasientjournalen kan være fatal for de eldre.

Behandlingen har vist seg å bli bedre. Ny studie viser at pasienter med diabetesfotsår også blir mer fornøyde når leger og sykepleiere kommuniserer med bilder i stedet for skriftlige rapporter.

Behandlingen ble bedre da sykepleierne fikk bilder av diabetesfotsår i stedet for skriftlige rapporter fra legen. 

Bare de dårligste kols-pasientene får tilbud om lungerehabilitering i Bergen. – Pasienter med moderat kols burde også få tilbudet, for det er de som har størst utbytte av det, sier forsker. 

Nordmenn som utvandret til Sør-Afrika brukte kolonisystemet for å oppnå makt og profitt. Enkelte mente at skandinavene burde sidestilles med briter og boere som en tredje hvit, makthavende gruppe.