Skribent

Marika Vartun

Likevel finnes det ingen gode forskningsbaserte undervisningsopplegg for disse barna. Masterstudenter setter nå matematikkvansker på agendaen.

Når hjernen ikke hviler om natten, men fyrer av kraftig epileptisk aktivitet, kan barna få språkvansker. 

Forskere har utviklet et eget skjema som læreren kan bruke når hun vurderer elevene. Det tar ikke mer enn to minutter per elev og gir en pekepinn på hvilke ferdigheter læreren, eleven og foreldrene kan jobbe med. 

Det er læreres ansvar å hjelpe barn og unge med utviklingshemming til å bli selvstendige. De må lære strategier allerede på barneskolen, mener forsker.

Læring handler ikke bare om pugging, men om evnen til å endre mening når du får ny informasjon. Nå skal forskere utvikle et verktøy som måler elevers evne til å tilpasse seg.