Skribent

Maria Gilje Strand

Barnehageansatte forventer at guttene skal være fysiske og aktive i leken, mens jentene i større grad skal være stille og rolige, viser ny studie.

Det viser seg at vi forstår bedre det som står på papiret enn det som står på skjermen.

Når ein lærar er tvungen til å velje mellom å hjelpe den sterke eller den svake eleven, fell ofte valet på sistnemnte. Ein ny studie gjev lærarar tips om korleis dei betre kan hjelpe sterke elevar.

Ph.D-studenter anser kritisk tenkning for å være den viktigste dimensjonen i doktorgradsarbeidet. Det viser en ny studie ved Universitetet i Stavanger.

Det viser en masteroppgave om hentingen i norske barnehager.