Skribent

Mali A. Arnstad

Psykiateren i Tromsø kan snakke med både helsepersonalet og pasienten, selv om han er flere mil unna.

Det er ikke alltid like lett for en allmennlege å vite. Nå skal en ny metode gjøre det enklere å oppdage mistenkelige føflekker.

Opplæringen er nyttig for å hjelpe de eldre å opprettholde og styrke sine sosiale nettverk, viser ny forskning.

Fra Norut

Spillteknologi kan forebygge fall hos eldre, gi bedre balanse, styrke og koordinasjon. Men spillene må designes på en helt annen måte enn for unge, viser ny studie.