Skribent

Magnus Bjørsvik Støback

Forskeren forteller:

Det er viktig å se nøye på all bruk av antibiotika og antibiotikaresistensgener som ikke er strengt nødvendig.