Skribent

Mads Moltsen

Spør en forsker:

Stemmer det at noen mennesker har et helt spesielt personlighetstrekk som gjør dem ekstra følsomme?

Det kan være en sammenheng mellom mobilstråling og utvikling av kreft i rotter, antyder en ny studie. Men det er noen problemer med studien, mener forsker.

Andelen er nesten fem ganger høyere enn blant friske jevnaldrende, ifølge ny studie. Det trengs mer kontroll med sykdommen, mener forsker.

Spør en forsker:

Forskerne har flere teorier om hvorfor vi kan bli ekstra trøtte etter en dag med vind i håret.

Det blir stadig vanskeligere å unngå klimakatastrofene, men vi kan gjøre mye for å dempe konsekvensene. Det er konklusjonen etter at forskere har sett nærmere på 13 historiske klimakatastrofer.