Skribent

Mads Moltsen

Andelen er nesten fem ganger høyere enn blant friske jevnaldrende, ifølge ny studie. Det trengs mer kontroll med sykdommen, mener forsker.

Spør en forsker:

Forskerne har flere teorier om hvorfor vi kan bli ekstra trøtte etter en dag med vind i håret.

Det blir stadig vanskeligere å unngå klimakatastrofene, men vi kan gjøre mye for å dempe konsekvensene. Det er konklusjonen etter at forskere har sett nærmere på 13 historiske klimakatastrofer.