Skribent

Liv Jørgensen

Vi blir mer fornøyde med livet, når vi får barn. Men lykkefølelsen varer ikke evig. Etter to år er de fleste tilbake ved start.
Over 60 prosent av barn som sliter med angst har i tillegg motoriske problemer eller språkvansker. Ofte oppdages ikke disse problemene.
Unge menneskers opplevelse av ensomhet er ikke nødvendigvis avhengig av hvor mange de har rundt seg. Ensomhetsfølelsen er knyttet til deres personlighet.
Religiøse ledere kan spille en viktig rolle i avstigmatiseringen av psykiske helseproblemer i innvandrermiljøer.
Barns skolehverdag kan bli bedre med enkle midler. Programmet Zippys venner gir bedre klassemiljø og mestringsstrategier for norske andreklassinger.