Skribent

Lise Brix

Citizen science – vitenskap utført av folk flest – har avslørt et planetsystem med fem, kanskje seks, hittil ukjente planeter.

Spør en forsker:

«Det er jo bare statisk elektrisitet», tenker du kanskje. Men det kleber seg mer mystikk til fenomenet.

Sild, brisling og andre små fisker er viktige for økosystemet i Nordsjøen – og for fiskerne. Men det er gått nedover for de små fiskene, viser ny studie.

Unike data fra to nye studier viser at smeltingen av isen på Grønland har akselerert etter årtusenskiftet.

Tutankhamons hodestøtte, armbånd og en rekke våpen fra bronsealderen er laget av jern fra det ytre rom, ifølge ny studie.