Skribent

Lisbet Jære

Fra SINTEF

De er billigere å lage og skyte opp, noe som gjør det mulig for flere nasjoner å sende opp småsatellitter, mener forsker.

Selv om målet er at pasienter skal vite mest mulig om egen behandling, deler ikke alltid helsepersonell all tilgjengelig informasjon med dem. Hvorfor skjer dette?

Fra SINTEF

Allerede i dag regner det 20 prosent mer i Norge enn det gjorde for 100 år siden.

Fra SINTEF

Dersom 4000 norske gårder og gartnerier lager biokull og blander det i jorda, kan utslippene fra landbrukssektoren halveres.

Fra SINTEF

Sykehusene sparte mer penger og de ansatte trivdes bedre når de selv fikk velge teknologiske løsninger som skulle bidra til mer effektiv drift.