Skribent

Lill Thorsen

Ved å blokkere et enzym på kreftcellene til brystkreftpasienter, kan en hemme spredning.
Kirurgi, stråling og hormoner gir ulike problemer og senvirkninger for menn med prostatakreft.
Brystkreftbehandling gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Det kan skyldes både cellegift og strålebehandling.
Høyt østrogennivå og ugunstig energibalanse kan gi økt brystkreftrisiko og redusert overlevelse etter brystkreft.
Kombinasjonen av stoffer som finnes i hele matvarer som frukt og grønnsaker, er sannsynligvis det som er viktig med hensyn til gode helseeffekter.